Emmi, Maisemasuunnittelija

Suoritin opiskeluihini kuuluvan erikoistumisharjoittelun Viherpojat Oy:ssä, josta olin kuullut kouluni kautta. Mielikuvani Viherpojista oli positiivinen ja osaava, joten päädyin tutkimaan heidän nettisivujaan, joiden kautta löysin myös ohjeet työnhakua varten.

Saatuani harjoittelupaikan minut otettiin ilolla töihin yritykseen, vaikka minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta viherrakennustöistä. Viherpojilla oli avoin työilmapiiri, jossa oli helppo kysyä neuvoa työntekijöiltä ja työnjohtajilta. Parasta oli se, että sain hyvän perehdytyksen kaikkiin töihin ja pääsin tekemään monipuolisesti erilaisia viherrakentamisen ja ylläpidon työtehtäviä. Koen saaneeni paljon oppia ja vinkkejä myös viheralueiden suunnitteluun, johon olen opiskeluissani suuntautunut. Kesä Viherpojilla oli monella tapaa opettavainen opiskelujeni kaikista näkökulmista!

Emmin vinkit harjoitteluun

  • Olipa suuntautumisesi mikä tahansa, Viherpojilla voit oppia monipuolisesti viherrakentamisesta, viheralueiden ylläpidosta ja suunnittelusta.
  • Viherpojilla ei tarvita aikaisempaa työkokemusta. Tärkeintä on hyvä motivaatio ja oppimisen halu.
  • Varaudu siihen, että työt tehdään ulkona säästä riippumatta. Muista aina positiivinen asenne!