Jarkko, työpäällikkö

Aloitin viheralalla vuonna 2005 ja työskentelin viherrakentamisen, viheralueiden ylläpidon, metsänhoidon ja tiiminvetäjän/työnjohtajan tehtävissä. Ensimmäisen kosketukseni Viherpoikiin sain työharjoittelussa vuonna 2009. Vuosi aikaisemmin olin aloittanut maisemasuunnittelijan opinnot Hämeen ammattikorkeakoulussa Lepaalla. Valmistuin maisemasuunnittelija hortonomiksi kesällä 2012. Tähtäsin jo opinnoissani viher- ja ympäristörakentamisen työtehtäviin.

Viherpojille tullessani huomasin heti olevani oikealla alalla. Ensin työskentelin viherrakentajan työtehtävissä, mutta etenin jo seuraavana kesänä ”työnjohtajakokelaaksi”. Seuraavana vuonna sain jo rutkasti enemmän vastuuta ja luottoa toimia itsenäisenä työnjohtajana. Keväällä 2014 aloitin työpäällikkönä, joka asetti minut taas uusien haasteiden, mutta myös mahdollisuuksien eteen. Työmaiden suunnittelu ja aikataulutus, resurssien jakaminen, henkilöstön ohjeistus ja perehdytys sekä yleensä yrityksen laaja kehitystyö ja markkinointi ovat olleet keskeisimpiä tehtäviäni.

Pidän alaamme erittäin mielenkiintoisena ja monipuolisena, joka on täynnä mahdollisuuksia. Mielestäni työpäivien ehdoton suola on erilaisten ihmisten kanssa toimiminen ja hankkeiden edistäminen hyvällä yhteistyöllä. Koen myös vahvasti, että tehtäväni on edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja markkinoida alaa ammattiylpeydellä.