Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Viherpoikain henkilötietojen rekisteriseloste
1. Rekisterin nimi
Viherpoikain henkilötietojen rekisteriseloste 
2. Rekisterinpitäjä
Viherpojat Oy
Postiosoite: Suomen kasarmi 12 A 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköposti: etunimi.sukunimi@viherpojat.fi
3. Rekisteriasioita hoitavat yhteyshenkilöt
Anssi Koskela ja Johanna Soukkio
4. Rekisteriasiat
Vastaamme 60 kalenteripäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää työntekijä- ja palkanmaksuasioiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen.
6. Rekisteröidyt henkilöryhmät
Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva työsuhde tai potentiaalinen työsuhde.
7. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Kotiosoite
Palkkatiedot
Työsuhde-edut
Työajat ja -kohteet
Verotustiedot
Liiton jäsenyys ja jäsenmaksu
Ulosottoon liittyvät tiedot
Muita henkilötietojärjestelmään kuuluvia tietoja
8. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään työsuhteen syntymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös verohallinnolta sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.
9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää henkilötietolain rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.
10. Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja siirretään henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
11. Rekisterin suojauksen periaatteita
Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.
ATK:lla käsiteltävät tiedot
Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain määrätyillä Viherpojat Oy:n työntekijöillä on pankkitunnusten avulla pääsy järjestelmään.
Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia.
12. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Viherpojat Oy
Rekisteriselosteet
Suomen kasarmi 12 A 1
00100 Helsinki
Tai sähköpostitse osoitteella anssi.koskela@viherpojat.fi
Taikka henkilökohtaisesti Anssi Koskelalle.
Tarkastuspyynnössä tulee yksilöidä, minkä tietojen osalta tarkastuspyyntö esitetään.
13. Korjausoikeus
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista.
Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.
Osoitteet: katso kohta 2.
Korjausvaatimuksessa tulee yksilöidä, minkä tietojen osalta tarkastuspyyntö esitetään.
14. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja muutoin kuin lakisääteisten säilytettävien tietojen osalta.
Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.
Kieltopyynnössä tulee yksilöidä, minkä tietojen osalta tarkastuspyyntö esitetään.
 

Tietosuojaseloste

Evästeiden käyttö
Käytämme evästeitä tässä sivustossa käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden tallentamiseen esimerkiksi selaimen tai muun sovelluksen asetusten avulla. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön.

Mitä evästeet ovat?
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.

Evästeiden estäminen
Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia. Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi on osoitteessa 
http://aboutcookies.org/. Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

Sivuston käyttämät evästeet
Google Analytics
Seuraamme Google Analyticsin avulla, kuinka moni käyttää sivustoamme sekä tarkastelemme käynteihin liittyvää teknistä tietoa. Tällaista tietoa on esimerkiksi, mitä selainta (Internet Explorer, Firefox, Chrome) ja mitä käyttöjärjestelmää (Windows, Mac, 
jne.) käytetään. Teemme tämän parantaaksemme käsitystämme sivuston käyttäjistä ja muokataksemme sen pohjalta sivustoa käytettävämmäksi. Google asettaa tämän evästeen.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste