Viherrakentaminen Helsinki Espoo Vantaa

 

Viherpojat Oy:n viherrakentaminen on keskittynyt pääasiassa alueille Helsinki, Espoo ja Vantaa, joissa asiakkaitamme ovat olleet pääsääntöisesti rakennusliikkeet ja taloyhtiöt, mutta yhä enenevissä määrin myös julkisyhteisötViherpoikien osaamista kannattaa hyödyntää jo suunnitteluvaiheessa, sillä se auttaa karsimaan villeimpien ideoiden joukosta ne, jotka voidaan oikeasti toteuttaa. Vuosien kokemuksemme antaa perspektiiviä ehdottaa sellaisiakin toteutustapoja, jotka eivät ehkä muuten tulisi mieleen.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Viherrakentaminen Helsinki

Viherrakentaminen Helsingin kaltaisessa kasvukeskuksessa asettaa aivan omanlaisiaan haasteita, jotka me Viherpojilla otamme ilolla ja ammattitaidolla vastaan.

viherrakentaminen helsinki suunnittelukuva viherrakentaminen helsinki piha-alueen istutus viherrakentaminen vantaa puistikko

Helsingissä esimerkiksi omakotiasuminen on harvinaisempaa kuin muualla, ja viherrakentamisen palveluita tarvitsevat paljon asunto-osakeyhtiöt, joilla laitettavana voi olla kerralla montakin pihaa tai pihapiiriä.

Myös vanha rakennuskanta asettaa omat mielenkiintoiset haasteensa uudisrakentamiselle – myös viherrakentamiselle.

Tyypillistä on myös se, että työmaat ovat ahtaampia kuin paikkakunnilla, joissa väestötiheys on alhaisempi. Olemme myös tottuneet siihen, että Helsingissä joudutaan viherrakennushankkeen ajaksi usein tekemään poikkeavia liikennejärjestelyjä ja muita tilapäisjärjestelyjä.

Leimallista Helsingin viherrakentamisessa on se, että kaupunki laajenee merelle päin. Jätkäsaari, Hernesaari, Laajasalo, Kalasatama ja Sompasaari ovat kaikki alueita, joissa mekin olemme tehneet viherrakentamista.

Viherrakentaminen Espoo

Viherrakentaminen näyttelee Espoossa suurta roolia koko kaupunkikuvassa, sillä Espoo on tunnettu puutarhamaisesta kaupunkimiljööstään. Viherrakentamista tehdään paljon päiväkoti- ja kouluympäristöihin ja siellä on paljon myös toteuttamiamme lähiliikuntapaikkoja.

viherrakentaminen espoo liikunta-alue viherrakentaminen espoo koulun piha-alue viherrakentaminen Vantaa piha-alue

Espoossa suositaan ja nähdään paljon kestävän kehityksen ratkaisuja ja suuria viheralueita. Lisäksi Länsimetron ja metrokeskusten ympäristöön on tehty paljon viherrakentamista. Espoon viherrakennustyöt ovat malliesimerkki osaamisestamme.

Viherrakentaminen Vantaa

Vantaan lentokentän kehäradan ja Kivistön rakentaminen ovat olleet suuria ja näkyviä ponnistuksia myös viherrakentamisen saralla.

Miksi kannattaa käyttää ammattilaista?

Viher- ja piharakentaminen sisältää paljon maanalaista työtä, joka ei näy loppukäyttäjälle. Silti juuri pinnan alla on se kaikkein tärkein työmaa.

Käyttämällä viherrakentamisen ammattilaista asiakas varmistaa, että kaikki projektiin liittyvät toimet tulee tehtyä niin, että ne kestävät sekä aikaa että päivänvaloa:

  • Asiakas saa varmasti juuri sitä mitä haluaa.
  • Puut istutetaan oikeaan syvyyteen ja ne pysyvät myös hengissä.
  • Käytetään oikeita kasvualustoja kullekin kasville, jolloin kasvusto kukoistaa huomennakin.
  • Maanrakennustyöt tehdään siten että rakentaminen tapahtuu terveelle pohjalle.
  • Viranomaispuoli ja paperityöt hoidetaan kuntoon siltä osin kuin viherrakentaminen sitä edellyttää.
  • Vesi pysyy oikeissa paikoissa ja ohjataan kulkemaan oikein.
  • Leikkivälineiden turvaetäisyydet ja lainmukaisuus huomioidaan.
  • Esteettömyysvaatimukset huomioidaan oikein.
  • Tarpeen mukaan pystytään toteuttamaan myös pihakansiratkaisuja, jotka sulautuvat saumattomaksi osaksi ympäristöä ja alla voi olla toiminnallista tilaa.

Viherrakentamisen ammattilainen tekee työnsä niin, että turhilta vahingoilta vältytään ja lopputulos on varmasti juuri sellainen kuin asiakas haluaa.

Ammattilainen osaa rakentaa oikeanlaiset viivytysjärjestelmät ja vedenohjaukset, jotta vesi ei päädy esimerkiksi kellariin tai sokkelin väärälle puolelle. Hulevedet ohjataan sinne, minne ne kuuluu, eikä esimerkiksi suoraan kaupungin verkkoon.

Ammattilainen tekee kerralla valmista ja noudattaa säädöksiä.

Ota yhteys viherrakentamisen ammattilaiseen

Viher- ja piharakentaminen kannattaa tehdä alusta alkaen terveelle pohjalle. Siitä kiittävät niin ihmiset kuin kasvitkin.
Ota yhteys viherrakentamisen ammattilaiseen »

Viherrakentaminen Helsingin seudulla